Exempel på uppdrag
Sundberg Sustainability har 20 års erfarenhet av arbete med allt från det lilla fåmansbolaget till stora koncerner som Volvo och SKF. Vi har även erfarenhet från ett stort antal branscher som till exempel fordonsindustrin, läkemedel, kemikalieproduktion, plast & gummi, bearbetning, trä, möbel, energi, fastighet, gjuteri, plåt, ytbehandling, avfall/återvinning och Landstings- och kommunala verksamheter.
Några exempel på genomförda uppdrag är:
• Assistans i strategiskt målarbete i syfte att möte kundkrav i offentlig upphandling för ett litet företag med endast två anställda.
• Utveckling av en koncernens strategiska och praktiska arbete med socialt ansvar (hållbar utveckling). Uppdraget omfattade bland annat produktmärkning (möbelfakta och gröna listan), riskbedömning, leverantörsbedömning, styrning, revisioner och rutiner. Syftet med arbetet var att möte kundkrav kopplade till socialt ansvar och att stärka företaget konkurrenskraft.
• Utbildning i hållbarhetsredovisning av ledningsgrupperna för tre bolag inom möbelindustrin
• Projektkoordinator för framtagande av förslag till hållbarhetsprogram för perioden 2017-2020 för Region Jönköpings Län. I arbetet ingår bland annat att utveckla hållbarhetsprogrammet från att huvudsakligen ha fokuserat på miljöfrågor till att omfatta hela hållbarhetsperspektivet, d.v.s. miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter.
• Projektledare för framtagande av hållbarhetsredovisningen för Region Jönköpings Län.
• Genomförande av Due Dilligence-miljö för det lilla gjuteriet med 7 anställda i samband med förvärv av ett annat gjuteri.
• Genomförande av Due Dilligence-miljö och arbetsmiljö för en större italiensk koncern i samband med förvärv av verksamheter i Sverige och Östeuropa.
• Extern miljö- och arbetsmiljöansvarig på mindre gummiindustri. Uppdraget påbörjades i januari 2016 och pågår.
Extern miljöchef på medelstor plastindustri. Uppdraget påbörjades efter att den tidigare kvalitets- och miljöchefen slutat och pågick till dess att en ny kvalitets- och miljöchef anställts och kommit in i arbetet.