Smarta lösningar inom miljö och hållbar utveckling

Sundberg Sustainability erbjuder strategisk rådgivning i samband med förvärv av företag och fastigheter, vid marknadskommunikation och företagsprofilering. Vi bidrar till trygga överlåtelser genom Due Dilligence-granskningar och till stärkt konkurrenskraft genom utveckling av hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning. Vi erbjuder också assistans inom traditionella miljötjänster kopplade till lag- och myndighetskrav, förorenad mark, och utbildning m.m. liksom med arbetsmiljöfrågor.

Genom lång erfarenhet och ett brett kontaktnät kan vi erbjuda goda lösningar på de flesta förekommande frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling.
Sundberg Sustainability bidrar till långsiktig lönsamhet hos våra kunder genom att: 

  • Identifiera kostnadsbesparande åtgärder i miljöarbetet
  • Stärka varumärket genom profilering av verksamheten
  • Skapa förutsättningar för trygga förvärv av fastigheter och verksamheten