Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsarbetet är brett och det finns mer att göra än det finns resurser inom de flesta organisationer. För att få ut så mycket som möjligt av det arbete som görs är det viktigt att prioritera arbetsinsatsen. Hållbarhetsarbetet skall självklart bidra till nytta för andra, men det skall också bidra till nytta för den egna organisationen.

Om hållbarhetsarbetet stärker varumärket, ökar intäkterna och/eller minskar kostnaderna blir det en värdeskapande och självklar del av organisationens arbete. För att kunna prioritera i hållbarhetsarbetet krävs underlag och kunskap om den egna organisationens hållbarhetsarbete, förbättringspotential och påverkan på omgivningen. Den här bakgrundskunskapen kan erhållas till exempel vid genomförande av en hållbarhetsanalys eller under arbetet med upprättande av en hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsanalysen baseras på förväntningarna i ISO 26 000-standarden och genomförs genom intervjuer med ledande befattningar i organisationen. Resultatet bearbetas därefter och sammanställs i en rapport som presenteras för ledning ett par veckor efter att intervjuerna
genomförts.