Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna har en stark tradition i Sverige. Reglerna utvecklas alltjämt och nyheter och förändringar sker varje år.

Inom arbetsmiljöområdet erbjuds följande tjänster:

• Lagbevakning
• Ledningssystem / Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Revisioner / Skyddsronder
• Riskbedömningar, fysiska och kemiska
• Kemikalieförteckning
• Myndighetskontakter
• Bullermätningar
• Utredningar av olika slag

Miljöchef till ert företag

Susu fungerar idag som miljö- och/eller arbetsmiljöansvarig, eller samordnare på flera företag. Genom lång erfarenhet, hög kompetens och att vi har denna roll i flera organisationer kan vi driva dessa frågor effektivt hos er. Omfattningen av ett sådant engagemang anpassas efter era behov och varierar vanligen mellan 0,5 dagar per månad till 1 dag per vecka.