Utbildningar i hållbarhet

Workshop ”Ett hållbart Företag XX AB”. En halv- eller heldags workshop som leder fram till en bild av hur er verksamhet ser ut när den är ”helt hållbar”. Att definiera er verksamhet som helt hållbar kan vara utmanande och kännas som en svindlande tanke. Arbetet leder dock ofta fram till nya tankar och idéer och skapar stort engagemang. Den kan också utgöra grunden till att utveckla organisationens långsiktiga strategi för hur verksamheten skall utvecklas mot ökad hållbarhet och är
ett mycket intressant verktyg.

• Utbildning i strategiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen omfattar en introduktion till hållbarhet, trender, verktyg, utmaningar och möjligheter och ger underlag för strategiska beslut om profilering och inriktning på hållbarhetsarbetet.

• Utbildning i hållbarhetsredovisning. Utbildningen erbjuds som en kortare introduktion för t.ex. ledningsgruppen som underlag för beslut om ambitionsnivå för bland annat profilering och kommunikation av hållbarhetsarbetet.

• Utbildning ”Medvetna val för en hållbar livsstil”. Mänsklighetens negativa påverkan på vår jord har aldrig tidigare varit så stor som den är idag. Samtidigt har vi aldrig tidigare haft så stor möjlighet att som privatpersoner välja hur vi agerar och därigenom minska vår negativa påverkan.
Hållbarhetsutbildningen riktar sig till alla anställda och visar genom ett antal exempel på hur verkligheten ser ut i världen idag ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utbildningen är framförallt en inspirationsföreläsning som ger konkreta tips på hur vi genom våra val kan bidra till positiv påverkan. I utbildningen ingår också beräkningsexempel som visar att det går att spara pengar samtidigt som man gör hållbara val. Hållbarhetsutbildningen skapar engagemang och
bidrar till trivsel bland personalen.