Start > Om oss > Hållbarhet inom Susu

Vi strävar efter att leva som vi lär.

Visionen för Sundberg Sustainability är att kombinera en hållbar livsstil både privat och professionellt genom att bidra till att företag och organisationer blir mer hållbara. Privat sker detta genom att vi medvetet strävar efter att göra hållbara val och succesivt leva mer hållbart. 

Detta har bland annat resulterar i utbildningen ”Medvetna val för en hållbar livsstil” där vi delar med oss av de val vi gjort inom flera olika områden, målet är att hjälpa deltagarna att hitta områden där de kan bli mer hållbara i sin vardag.

Inom Sundberg Sustainability sker bidraget till ökad hållbarhet främst genom uppdrag för olika kunder där vi bidrar till långsiktig lönsamhet, minskad påverkan på miljön och förbättrade levnadsförhållanden för människor i vår omvärld. Självklart gör vi även vad vi kan internt, bland annat genom att ersätta fossila transporter med elcykel, elbil och tåg.