Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen, kan upprättas enligt GRI (Global Reporting Initiative) som är den ledande standarden för hållbarhetsredovisning. Ett alternativ är att upprätta en ”enklare” hållbarhetsrapport i enlighet med det svenska lagkravet för företag med fler än 250 anställda (och en omsättning över en viss nivå).

Arbetet med en hållbarhetsredovisning enligt GRI bör påbörjas minst ett år innan den första hållbarhetsredovisningen skall publiceras, en hållbarhetsrapport kan upprättas på kortare tid.

Att upprätta en hållbarhetsredovisning/rapport kan bland annat omfatta dialog med intressenter och väsentlighetsanalys. Arbetet tillför även interna värden eftersom frågeställningar belyses ur ett nytt perspektiv, likaväl som det tillför externa värden bland organisationens intressenter då kommunikationen sker i en ny form.