Hållbarhetsstrategi

För att vara framgångsrik i arbetet krävs för hållbarhet likaväl som för andra frågor tydliga riktlinjer. Med antingen hållbarhetsanalysen eller workshopen ”Ett hållbart företag” som grund kan en strategi för organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete utvecklas.

Inom ramen för strategiarbetet dras riktlinjerna för hållbarhetsarbetet upp, prioriteringar görs, beslut fattas, mål och handlingsplaner upprättas. Arbetet med att upprätta en hållbarhetsstrategi leds förslagsvis av en liten styrgrupp som träffas regelbundet under en kortare eller längre tidsperiod.