Start > Om oss > Historik

Vi arbetar för en bättre värld sedan 2015

Vättern i Jönköping.

Sundberg Sustainability startades 2015 av Patrik Sundberg i syfte att få till en hållbar livssituation – med balans mellan jobb och privatliv och för att få möjlighet att arbeta med helheten kring hållbar utveckling.

 I grunden är Patrik ekonom med ett förflutet på SEB. Ekonomikunskaperna
kompletterades med en utbildning till miljöingenjör och sedan 1997 har Patrik arbetat med
miljöfrågor, bland annat på ÅF och Sweco. Sedan början av 2000-talet har han även arbetat med
arbetsmiljö, energi och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i ett privat perspektiv innebär för mig att jag kontinuerligt strävar efter att minska
min negativa påverkan på omgivningen, samtidigt som jag ökar min positiva påverkan, men det
innebär också en god livssituation med tid både för mig och för min familj. I ett företagsperspektiv
innebär det en långsiktigt god lönsamhet, värdeskapande hållbarhetsarbete som bidrar till positiv
påverkan på såväl omgivningen som på den egna verksamheten såväl miljömässigt som socialt och
ekonomiskt.

Som ekonom är affärsmässighet och att tillföra värde viktiga ledord. Idag finns det för många företag
möjlighet att bidra till positiv påverkan på omgivningen och samtidigt profilera sig och generera ett
ekonomiskt värde. Våra kunder säljer årligen för flera tiotals miljoner kronor som en direkt följd av
den profilering och det strategiska arbete som vi har genomfört tillsammans.
Genom åren har jag samlat på mig mycket erfarenhet och har därför hög kompetens inom ett flertal
områden. Dessutom har jag ett stort nätverk bland andra konsulter som jag tar hjälp av när min egen
tid eller kompetens inte räcker till. Jag kan därigenom erbjuda bra lösningar på de flesta
förekommande frågeställningar rörande hållbar utveckling, miljö och arbetsmiljö.